Månedens sprogquiz: Skal der -t på biord?

 1. 1
  Klik her, hvis du vil se reglerne, inden du tager quizzen.
  Du kan prøve quizzen, så mange gange du vil.

  Tommelfingerreglen -t eller ikke -t:

  > Sæt -t på alle biord, der ender på -ig, -lig og -vis, pånær de fødte biord.

   Forklaring

  Biord kan groft inddeles i to grupper:
  Fødte biord: Biord, der kun kan bruges som biord, fx naturligvis, nemlig, sandsynligvis, temmelig, navnlig. Disse skal som hovedregel aldrig tilføjes -t.

  Biord, der er dannet af tillægsord: Dette er den ’besværlige’ type biord, da der er mange undergrupper, hvor nogle af dem skal tilføjes -t, og andre har valgfrit -t. (Fx skal såkaldte mådesbiord tilføjes et -t, mens t’et er valgfrit i forbindelse med gradsbiord, der ender på -ig og -lig.)

  Uh, det lyder allerede MEGET vanskeligt. Og ja, biords-t er et kæmpe område, der kunne skrives – og læses – mange doktorafhandlinger om.

  Men … MEGET mindre kan heldigvis gøre det. Du må nemlig sætte -t på alle biordene i denne gruppe, så der er ingen grund til at huske på alle dem, hvor det er valgfrit. Kort sagt: Brug roligt tommelfingerreglen.

   

  I tvivl om dit biord er et født biord eller dannet af et tillægsord?

  Sæt ordet ind i en af remserne. Lyder det grammatisk korrekt, så kan ordet også bruges som et tillægsord, og du må (eller skal) tilføje et -t.

  En ____________ ting. eller Det er ______________.

  Eksempel

  Det går temmelig(t) godt med biords-t.

  Kan du sige: En temmelig ting/Det er temmelig? Nej! Ergo kan ordet ikke fungere som et tillægsord. Det er altså et født biord og skal IKKE tilføjes -t i sætningen ovenfor.

  Du kan rolig(t) bruge tommelfingerreglen.

  Kan du sige: En rolig ting/Det er roligt? Ja! Ergo kan ordet fungere som et tillægsord og skal (eller må) tilføjes -t i sætningen ovenfor.