Månedens Sprogquiz: Er dine filer vedhæftet eller vedhæftede?

 1. 1
  Klik her, hvis du vil se reglerne, inden du tager quizzen.
  Du kan prøve quizzen, så mange gange du vil.

  Er vinduerne pudset (udsagnsord) eller pudsede (tillægsord bøjet i flertal)?
  Er filerne vedhæftet (udsagnsord) eller vedhæftede (tillægsord bøjet i flertal)?
  Er skoene slidt (udsagnsord) eller slidte (tillægsord bøjet i flertal)?

  Handling/handlingsforløb – brug udsagnsordet (altså den ubøjede form)

  Hvis meningen fx er, at vinduerne er blevet pudset, dvs. nogen har udført en handling, hedder det:

  • Vinduerne er pudset = Vinduerne er blevet pudset af mig

  Brug, hvis du kan indsætte ”blevet” eller tilføje ”af + nogen/noget”

  • Filerne er vedhæftet = Filerne er blevet vedhæftet af mig
  • Skoene er slidt = Skoene er blevet slidt af mig/af min skæve gang

   

  Tilstand eller egenskab – brug tillægsordet (altså e- eller de-formen, der er bøjet tillægsord i flertal)

  Hvis meningen fx er, at vinduerne nu er pudsede, dvs. at de er i en tilstand eller har en egenskab af at være blanke og nypudsede, hedder det:

  • Vinduerne er pudsede = Vinduerne er totalt pudsede

  Brug, hvis du kan tilføje fx ”super”, ”smadder-”, ”død-” ”totalt” ”meget”, ”lidt” 

  • Skoene er slidte = Skoene er meget slidte
  • Medarbejderne er veluddannede = Medarbejderne er meget veluddannede

   

  Er filerne vedhæftet eller vedhæftede – én og samme sag

  Nogle gange kan det være svært at afgøre, om en sætning beskriver en handling eller en tilstand. Den gode nyhed er, at så gør det oftest ingen forskel, om du bruger den ene form eller den anden.

  Om filerne er vedhæftet (handling) eller vedhæftede (tilstand/egenskab) kommer ud på ét. Har filerne i din mail egenskaben af at være vedhæftede, så betyder det jo nødvendigvis, at filerne er (blevet) vedhæftet af dig eller af en anden.

  Det mest udbredte er dog at bruge den ubøjede form (altså den ubøjede t-form, udsagnsordet, der betegner en handling/et handlingsforløb).