Stav helt korrekt i en fart (½ dag for (let-)øvede)

Moerk-Blaa-Lyn-StavekursusUdryd al tvivl, og bliv den skarpeste staver

Du staver i forvejen godt, men kan alligevel fra tid til anden blive i tvivl om den rette stavemåde. Og dét vil du gerne have ryddet af vejen – én gang for alle. Eller måske vil du bare gerne have genopfrisket reglerne, så du bliver endnu mere sikker i din stavning – og kan argumentere for den, om nødvendigt. Også i forhold til de nyeste regler.

Ønsker du at komme hele vejen rundt om de danske retskrivningsregler, anbefaler vi dig vores heldagskursus “Retstavning – lug ud i alle dine sprogfejl”.

                                             TILMELD DIG KURSET HER                                                 


Varighed: 1/2 dag fra 12.00-16.00

Stavekurset i København: 5. marts & 12. juni 2019

Stavekurset i Odense: 25. april 2019

Stavekurset i Aarhus: 11. marts 2019

Underviser: Eva Prohaska Munch, cand.mag. i retorik

Pris: 2.250 kr. (ekskl. moms, men inkl. test & opslagsmappe)

                                             TILMELD DIG KURSET HER                                                 

 TILMELD DIG HER

Hvem deltager på dette stavekursus?

Journalister, kommunikationsmedarbejdere, korrekturlæsere, redaktører, sekretærer og alle andre, der vil være helt sikre på deres retstavning – og vil kunne argumentere for den, om nødvendigt.

Dit udbytte af stavekurset
 • Du får helt styr på de mest vanskelige områder af dansk retstavning og bliver i stand til at ’regne dig frem’ til den rette stavemåde, hvis du bliver i tvivl.
 • Du bliver mere sikker og dermed mere effektiv, både når du skriver, og når du læser korrektur.
 • Du får en opslagsmappe med alle de grundlæggende retstavningsregler og masser af lette huskeregler. Reglerne er – i modsætning til i de gængse retskrivningsordbøger –  opstillet og formuleret, så de er nemme at finde rundt i og forstå. Opslagsmappen dækker alle områder af danske retstavning – også de områder, vi ikke gennemgår på kurset.
Stavekursets hovedindhold

Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange og masser af udfordrende øvelser, så du får reglerne arbejdet godt ind under huden.

Personlig indledende og afsluttende test

Rundt om de vanskeligste områder af dansk retstavning:

 • Biord med eller uden -t, fx: Egentlig(t) er det navnlig(t) biord med endelserne -ig/-lig/-vis, der kan være afsindig(t) svære, da man knap(t) kan høre det
 • Tillægsord med eller uden -t, fx: friskt/frisk(t) pust; et veltilpas(t), træls(t) forslag
 • Tillægsformer, fx: indkomne/indkommende informationer; Filerne er vedhæftede/vedhæftet, skoen er slidt/slidte
 • Det rigtige ord, fx: sin/dens/dets; nogen/nogle; ad/af
 • Et eller flere ord og sammensætninger, fx: af sted/afsted; seniorkonsulent/senior konsulent; e-mailadresse/e-mail-adresse; Natoøvelse/Nato-øvelse; back up-office/backup-office/backupoffice,  § 77-eftersyn/§ 77 eftersyn
 • Brug af kolon & semikolon, fx: Hvornår bruger du hvad, og hvornår skal der skrives med stort/småt efter kolon
 • Stort eller lille bogstav, fx: IT/it; T-shirt/t-shirt, PR/pr, C-vitamin/c-vitamin
 • Forkortelser, fx: cand.mag/cand. mag.; NATO/Nato; usb nøgle/usb-nøgle, sms’er/SMSer, 10 kr.’s/10 kr.s; BT.s/BT’s
 • + områder, du har brug for
 • De væsentlige ændringer i ny retskrivning
pdf-icon-small Download kursusbeskrivelse her (PDF).

 

Kurset i din virksomhed

Vi kommer selvfølgelig gerne ud og holder kurset i din virksomhed:

Priser lukkede hold:
De første 3 deltagere: 6.000 kr.
4-12 deltagere: 1.000 kr. i tillæg pr. person

Prisen er inkl. opslagsmappe, men ekskl. moms.