Korrektur og tekstredigering

Korrektur betyder noget: Det kan gøre en verden til forskel, om din virksomhed er ‘profesionel’ eller ‘professionel’. Er jeres brochure, hjemmeside, nyhedsbrev eller årsberetning fuld af fejl, svær at forstå eller på anden måde sjusket i forhold til formål og målgruppe, så kan omverdenen tænke, at jeres virksomhed, jeres produkter og service er det samme.

Vi læser korrektur og foretager tekstredigering på alle typer tekster.

Korrekturlæsning:

Vi gennemgår jeres tekst i forhold til:

  •  retstavning
  •  tegnsætning
  •  grammatik
  •  slåfejl
  •  opsætningsfejl (er sidetallene korrekte, er der sammenhæng mellem billeder og tekst, er henvisningerne korrekte, er ordene delt korrekt).

Pris: 0,50 kr. pr. ord, hvilket for normalsider svarer til 250 kr. pr. side. Er jeres ordre på mindre end 1.000 kr., tillægger vi et ekspeditionsgebyr på 150 kr.

Tekstredigering:

Foruden korrektur gennemgår og gennemskriver vi jeres tekst, så:

  • der er sammenhæng i sprogtonen
  • der er konsekvens i brugen af begreber
  • der er ryddet for meningsforstyrrende eller klodsede formuleringer
  • opbygningen af teksten er klar og logisk
  • alle telefonnumre, webadresser, person- og produktnavne mv. er tjekket

Pris 600 kr. i timen – eller efter aftale.

Med mindre andet er aftalt, benytter vi det traditionelle, grammatiske komma og de gældende regler for retstavning 2012 og nudansk. Vi tager naturligvis hensyn til særlige sproglige ønsker eller sprogpolitikker.